Behandling

Rehabilitering ved Landaasen Rehabiliteringssenter gis som døgntilbud. Varigheten på oppholdet varierer mellom de ulike diagnosegruppene. Tilbudet gis både som individuelle opphold og som gruppeopphold.

Ønsker du mer informasjon om de ulike oppholdene kan du ta kontakt med vårt inntakskontor.

Tlf.: 61 12 40 00 / E-post:  inntakskontoret@landaasen.no

Landaasen Rehabiliteringssenter har tilbud om rehabilitering til følgende diagnosegrupper:

  • Hjerte
  • Tinnitus / Mb. Ménière
  • Kreft
  • Kroniske muskel- og bløtdelssmerter
  • Rygg
  • Benamputerte
  • Mestringskurs- aktiv med benprotese

Relatert innhold