Behandling benamputerte

Landaasen Rehabiliteringssenter har tilbud til deg som er benamputert.

Målsettingen er at du gjennom trening og veiledning skal få bedre forutsetninger for god funksjon i dagliglivet.

I starten av oppholdet vektlegges trening med styrke, balanse og koordinasjon, samt oppfølging av amputasjonssår ved behov. Utover i oppholdet vil det bli tilpasset egen protese der dette er mulig og senere gangtrening med protesen.

Om du har benprotese så er det er ønskelig, at du kommer med tilpasset protese for å få best mulig utbytte av oppholdet. Småjusteringer kan gjøres underveis hos oss.  Landaasen har samarbeid med OCH ortopedi som har eget verksted på Landaasen. Dette gir gode muligheter for eventuell nødvendig tilpassning av protesen med faglig veiledning.

Tilbudet gis som døgnopphold og er individuelt. Varighet av oppholdet er fra 2-7 uker.

Oppholdet består av

  • Individuell oppfølging og veiledning av sykepleier
  • Individuell oppfølging med trening og veiledning med og uten protese med fysioterapeut
  • Protesetilpassning med ortopediingeniører
  • Gruppeaktiviteter inne og ute med ulike aktivitetsnivåer
  • Ukentlige samlinger med helsepersonell og likepersoner
  • Oppfølging av sosionom og lege ved behov
  • Røykeavvenning ved behov

Oppholdet tilbys deg som

  • Kan delta aktivt i et tilpasset rehabiliteringsprogram
  • Nylig er benamputert
  • Har fått tilpasset benprotese og trenger videre oppfølging for å redusere senfølge og / eller forbedre gangfunksjone

Nyttige lenker

Relatert innhold