Behandling hjerte

Landaasen Rehabiliteringssenter tilbyr rehabilitering for deg som har en hjertesykdom eller som har behov for livsstilsendringer på grunn av økt risiko for hjertesykdom.

Vår målsetting er at du gjennom rehabiliteringsoppholdet skal få økt kunnskap, selvinnsikt og motivasjon for varige livsstilsendringer. Testing og trening i trygge omgivelser gir økt fysisk funksjonsnivå, samt trygghet til å drive fysisk aktivitet.

Vi har den faglige kompetansen og den ønsker vi at du skal benytte deg av, slik at du er i stand til å gjøre de nødvendige endringene under og etter oppholdet. Dette innebærer også at du inntar en aktiv rolle og tar ansvar i din rehabiliteringsprosess.

Tilbudet gis som døgnopphold og er individuelt eller gruppebasert. Varighet på kurset er 3-4 uker.

Oppholdet består av

  • Gruppesamtaler og undervisning om aktuelle temaer
  • Gruppeaktiviteter ute og inne med ulike aktivitetsnivåer
  • Individuell oppfølging og veiledning
  • Oppfølging av attføringskonsulent/sosionom og lege ved behov
  • Røykeavvenning ved behov

Oppholdet tilbys deg som

  • Kan delta aktivt i et tilpasset rehabiliteringsopphold
  • Har behov for livsstilsendring på grunn av økt risiko for hjertesykdom
  • Er blokket, stentet, bypassoperert, klaffeoperert eller har annen form for hjertesykdom

Planlagte gruppeopphold 2018

OppstartFraTil
Uke 424. januar14. februar
Uke 714. februar7. mars
Uke 1618. april9. mai
Uke 2123. mai13. juni
Uke 3315. august4. september
Uke 3819. september10. oktober
Uke 4324. oktober14. november
Uke 4614. november5. desember

Nyttige lenker

Relatert innhold