Behandling kreft

Landaasen Rehabiliteringssenter har tilbud til deg som har eller har hatt en kreftdiagnose og har behov for rehabilitering. Det kan være etter nylig gjennomgått behandling eller at du sliter med fysiske eller psykiske senplager etter sykdom.

Målsettingen med oppholdet er at du gjennom undervisning, erfaringsutveksling, aktivitet og refleksjon bedre kan takle de utfordringer det er å leve med kreftsykdom. Dette øker selvstendighet og livskvalitet i hverdagen, samt at behovet for helsetjenester reduseres.

Tilbudet gis som døgnopphold og er både individuelt og gruppebasert. Varighet på oppholdet er fra 2-5 uker.

Oppholdet består av

Individuelt (2-5 uker):

 • Oppfølging av fysioterapeut, kreftsykepleier, lege og sosionom etter behov.
 • Gruppetreninger med ulike intensitetsnivåer.
 • Avspenning og kroppsbevissthet.
 • Egentrening etter individuelt tilrettelagt treningsprogram.
 • Lymfødembehandling ved behov.

 Gruppe (4 uker):

 • Oppfølging av fysioterapeut, kreftsykepleier, lege og sosionom etter behov.
 • Gruppetreninger med ulike intensitetsnivåer.
 • Gruppesamtaler og undervisning om aktuelle temaer.
 • Gruppeaktiviteter ute og inne med ulike aktivitetsnivåer.
 • Avspenning og kroppsbevissthet.
 • Egentrening etter individuelt tilrettelagt treningsprogram.
 • Lymfødembehandling ved behov.

 Oppholdet tilbys deg som

 • Kan delta aktivt i et tilpasset rehabiliteringsprogram.
 • Har behov for rehabilitering etter nylig gjennomgått behandling.
 • Sliter med fysiske eller psykiske senplager etter kreftsykdom.

 

Planlagte gruppeopphold 2017

OppstartFraTil
Uke 212. januar9. februar
Uke 108. mars5. april
Uke 1726. april23. mai
Uke 2123. mai21. juni
Uke 313. august30. august
Uke 3928. september26. oktober
Uke 4326. oktober22. november

Nyttige lenker

Relatert innhold