Behandling kroniske muskel- og bløtdelssmerter

 

Landaasen Rehabiliteringssenter har tilbud til deg med kroniske muskel- og bløtdelssmerter, generaliserte plager, lettere depresjon, samt til deg som har plager som er til vesentlig hinder for deltagelse i arbeid, selvstendighet og deltagelse sosialt.

Vår målsetting er å bedre generell funksjon / helsetilstand ved å tilrettelegge for varig endring i livsstil, trening og mestring. Bevisstgjøring og ansvarliggjøring ved hjelp av økt kunnskap og innsikt i egen sykdom er viktig for å motvirke unngåelsesadferd.

Tilbudet gis som døgnopphold og er individuelt og gruppebasert. Varighet av oppholdet er fra 2 – 5 uker.

Oppholdet består av

  • Gruppesamtaler og undervisning om aktuelle temaer
  • Gruppeaktiviteter ute og inne med ulike aktivitetsnivåer
  • Individuell oppfølging og veiledning
  • Oppfølging av attføringskonsulent/sosionom og lege ved behov

Oppholdet tilbys deg som

  • Kan delta aktivt i et tilpasset rehabiliteringsprogram
  • Har lokalisert eller generalisert smerte
  • Har lettere utbrenthetstilstander med eller uten smerte
  • Har lettere psykiske plager i kombinasjon med punktene ovenfor

 Planlagte gruppeopphold 2018

OppstartFraTil
Uke 67. februar28. februar
Uke 182. mai30. mai
Uke 328. august5. september
Uke 403. oktober31. oktober
Uke 4828. november19. desember

 Nyttige lenker