Behandling rygg

Landaasen Rehabiliteringssenter har tilbud til deg med akutte og langvarige ryggplager. Rehabilitering kan forebygge plager, redusere sykdomsrisiko og gi bedre livskvalitet.

Målsettingen med oppholdet er at du gjennom trening og veiledning skal få bedrede forutsetninger for god funksjon i dagliglivet. Det er viktig å øke forståelsen for hvordan ryggsmerter kan forebygges og forhindre tilbakefall, samt å avlære uhensiktsmessige bevegelsesmønstre.

Vi har den faglige kompetansen og den ønsker vi at du skal benytte deg av, slik at du er i stand til å gjøre de nødvendige endringene under og etter oppholdet. Dette innebærer at du inntar en aktiv rolle og tar ansvar i din rehabiliteringsprosess.

Det er godt dokumentert at daglig aktivitet, spesifikk trening og kondisjonstrening kan redusere smerte og gi funksjonsbedring.

Videre er smertelindrende tiltak, vektkontroll og fysisk trening sentralt for å optimere og opprettholde den fysiske funksjonen.

Tilbudet gis som døgnopphold og er både individuelt og gruppebasert. Varighet på oppholdet er fra 3-5 uker. For planlagte gruppeopphold rygg, se behandlingstilbud muskelsmerter og lettere utbrenthetstilstander.

Oppholdet består av

  • Gruppesamtaler og undervisning om aktuelle temaer
  • Gruppeaktiviteter ute og inne med ulike aktivitetsnivåer
  • Individuell oppfølging og veiledning
  • Oppfølging av attføringskonsulent/sosionom og lege ved behov

Oppholdet tilbys deg som

  • Kan delta aktivt i et tilpasset rehabiliteringsprogram
  • Har langvarige uspesifikke ryggsmerter
  • Er ryggoperert
  • Vurderes til ikke å være aktuell for operativt inngrep eller der det er ønskelig med et rehabiliteringsopphold som ledd i vurderingen av behov for operativt inngrep
  • Har yrkesaktivitet, omskolering eller utdanning som motivasjon og målsetting

  Planlagte gruppeopphold 2018

OppstartFraTil
Uke 317. januar7. februar
Uke 144. april2. mai
Uke 2230. mai27. juni
Uke 365. september3. oktober
Uke 4431. oktober28. november

Nyttige lenker

Relatert innhold