Behandling Tinnitus og Mb. Ménière

Landaasen Rehabiliteringssenter har tilbud til deg med Tinnitus eller Mb. Ménière.

Målsettingen er økt kunnskap og bevissthet om uhensiktsmessige reaksjonsmønstre knyttet til Tinnitus / Mb. Ménière og om følgetilstander. Tilnærmingen bruker elementer fra blant annet nevrofysiologisk modell og kognitiv terapi. Det er også et mål å kunne øke deltagelse og yrkesaktivitet der det er aktuelt.

Å møte andre med Tinnitus/ Mb. Ménière, ha muligheten til å utveksle erfaringer og teknikker, samt å få tid til å vurdere egen livssituasjon er en viktig del av oppholdet.

Tilbudet gis som døgnopphold og er gruppebasert. Varighet på oppholdet er fra 3-5 uker.

Oppholdet består av

  • Undervisning og gruppesamtaler om aktuelle temaer
  • Gruppeaktiviteter ute og inne med ulike aktivitetsnivåer
  • Individuell oppfølging og veiledning
  • Oppfølging av audiograf, attføringskonsulent/sosionom og lege ved behov

Oppholdet tilbys deg som

  • Kan delta aktivt i et tilpasset rehabiliteringsprogram
  • Har Tinnitus eller Mb. Ménière

Annet

Har du lydpute eller andre hørselhjelpemidler, ta disse med deg. Pass på at høreapparatet ditt kan koble seg opp mot teleslynge. Ta med audiogram.

Planlagte gruppeopphold 2018

OppstartFraTil
Uke 423. januar6. februar
Uke 10 *6. mars20. mars
Uke 1617. april30. april
Uke 2122. mai5. juni
Uke 235. juni19. juni
Uke 3316. august30. august
Uke 37 *13. september27. september
Uke 4111. oktober25. oktober
Uke 458. november22. november

 

*  Gruppeopphold for Tinnitus + Mb. Ménière.

Nyttige lenker