Mestringskurs - aktiv med benprotese

Landaasen Rehabiliteringssenter tilbyr mestringskurs for deg som er benamputert og aktiv protesebruker.

Målsettingen med oppholdet er bedring av gangfunksjon og funksjonsevne i hverdagen. Vi ønsker å styrke din mulighet til aktivitet, deltagelse og god livskvalitet.

Vi har den faglige kompetansen og den ønsker vi at du skal benytte deg av, slik at du er i stand til å gjøre de nødvendige endringene under og etter oppholdet. Dette innebærer at du inntar en aktiv rolle og tar ansvar i din rehabiliteringsprosess.

Det er ønskelig at du kommer med tilpasset protese for å få best mulig utbytte av oppholdet. Småjusteringer kan gjøres hos oss. Landaasen har samarbeid med OCH ortopedi som har eget verksted på senteret. Dette gir gode muligheter for eventuell nødvendig tilpassning av protesen og utprøving av nye protesekomponenter med faglig veiledning.

Tilbudet gis som døgnopphold og er gruppebasert. Varighet på oppholdet er 3 uker.

Oppholdet består av

  • Gangtester og ganganalyse ved innkomst og avreise, med mulighet for bruk av videoanalyse
  • Individuell oppfølging av fysioterapeut, ortopediingeniør, sykepleier, lege og sosionom ved behov
  • Gangteknikktrening blant annet i trapp, på ulike underlag / hellingsgrader innendørs og utendørs
  • Ulike typer gruppetreninger
  • Eventuelt utprøvning av nye aktiviteter som for eksempel sykling, bowling, truger og ski
  • Undervisning og gruppesamtaler om aktuelle temaer
  • Erfaringsutveksling med likepersoner

Planlagte mestringskurs - aktiv protesebruker 2018

OppstartFraTil
Uke 2229. mai19. juni
Uke 3711. september2. oktober

 Nyttige lenker