Ventetider

For ventetider pr. delytelse henvises det til helsenorge.no sin hjemmeside. Benytt lenken under for å se ventetider for både individuelle opphold og gruppeopphold.

 

 https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/ventetider-for-behandlingsste...