Kjøkken

Kjøkkenpersonalet sikrer høy kvalitet på kjøkkentjenesten som er en del av det tverrfaglige tilbudet ved Landaasen Rehabiliteringssenter.

Kjøkkenpersonalet bidrar til at kostholdet ved institusjonen gjenspeiler de nasjonale kostråd, og inngår i en helhetlig rehabiliteringsprosess for pasientene.

Kjøkkenet tilrettelegger og tilpasser spesialkost etter behov.