Kreftsykepleiere

Kreftsykepleierne er en del av sykepleietjenesten og følger opp alle kreftpasienter individuelt og i gruppe med samtaler, undervisning / veiledning, samt vurdering av spesielle behov og medisinsk tilstand.