Legetjenesten

Legetjenesten er en del av det tverrfaglige kompetansegrunnlaget for rehabiliteringen ved Landaasen Rehabiliteringssenter.

Legene bidrar i rehabiliteringstilbudet med sitt faglige grunnlag gjennom blant annet undervisning, gruppesamtaler, konsultasjoner og kommunikasjon med eksterne instanser ved behov for dette.