Undervisningsrommene

Landaasen har fem ulike undervisningsrom med datatilgang, whiteboard og projektor / flatskjerm. Undervisningsrommene er utstyrt med teleslyngeanlegg som er koblet opp mot trådløse bordmikrofoner og høytalere.