Brukerutvalget

Brukerutvalget ved Landaasen Rehabiliteringssenter er satt sammen av representanter fra de brukerorganisasjonene som Landaasen Rehabiliteringssenter har mest samarbeid med.

Vi anser det som meget viktig å ha god kontakt med brukerorganisasjonene, slik at de kan bidra til å utvikle rehabiliteringstilbudet ved Landaasen.

Brukerutvalget skal foreta en kritisk gjennomgang av pasienttilbudene, sett fra pasientenes ståsted, slik at brukernes mening får en sentral plass i utformingen av pasienttilbudet. Utvalget skal fungere som et  rådgivende organ for ledelsen ved Landaasen Rehabiliteringssenter og bidra til at pasienter og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt. De skal involveres i saker av strategisk karakter på et tidlig tidspunkt, og brukerrådets synspunkter skal komme frem når sakene behandles i ledermøtene ved Landaasen Rehabiliteringssenter.

Brukerutvalgets medlemmer:

Momentum

Arne Torvald Wilberg

41524080

Bruvollbakken 10

2390 Moelv

a-to-wil@online.no

LFA

Franck Tore Larsen

90822175

Kirkealleen 3B

3470 Slemmestad

 franck-l@online.no

HLF

Johan Schei

95835529

Hougnersgate 32 B

2609 Lillehammer

johschei@gmail.com

LHL

Svein Rønningsveen

95827830

Østsinnilinna 773

2870 Dokka

svein.r@bbnett.no

Kreftforeningen

Siv Granum

90593817

Øvre Presthågån 8

2862 Fluberg

sivgra@hotmail.com

Norges Fibromyalgi Forbund

Monika Hellum

99121792

Fredengvegen 39 A

2817 Gjøvik

monika39@live.no

Landaasen - sekretær

Dag Henriksen

61124050 / 95707499

Landåsvegen 747

2861 Landåsbygda

dag.henriksen@landaasen.no

Landaasen

Kjetil Bjerke

61124126 / 99619162

Landåsvegen 747

2861 Landåsbygda

kjetil.bjerke@landaasen.no