Uteareal

Landaasen disponerer store utearealer og det er opparbeidet godt tilrettelagte turveier av variert vanskelighetsgrad. Utearealet innbyr til forskjellige aktiviteter hele året og brukes aktivt i rehabiliteringen.  Hvis det er ønskelig med en lengre skitur, henviser vi til de øvrige skiløypene i nærområdet / distriktet. Trugeløyper i umiddelbar nærhet. Fine bademuligheter med egen badeplass.