PasOpp

Pasienttilfredshetsundersøkelsen viser samlet resultat for de tre siste månedene. Statistikken generes automatisk og viser besvarelsene for de tre siste månedene.

Qresponses
1Om oppholdet
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen?901013591
2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen?101092132
3. Virket institusjonen forberedt da du ankom?1121496110
4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet?410467695
25. Hvilke behandlere hadde du kontakt med under rehabiliteringsoppholdet? Du kan sette flere kryss
Fysioterapeut226
Sykepleier189
Idrettspedagog1
Sosionom61
Hjelpepleier12
Ernæringsfysiolog17
Samtaleterapeut (psykolog, psykiater, psykiatrisk sykepleier el.l.)47
Lege137
Ergoterapeut2
Logoped1
Andre26
3Om behandlerne dine
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg?031295126
7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne?00889137
8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor?042979118
9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?231692121
10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)?1939747
11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt?78549270
12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon?032010596
13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt?06368890
14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din?215587766
15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din?219528471
16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det?083410287
17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt?410379674
18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlerne som tok hånd om deg?824347784
19. Opplevde du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning?1418587859
4Organisering av hverdagen på institusjonen
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor gradHadde ikke timeplan
20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert?1215971126
21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet?1847936124
22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar?15126217321
23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt?01136611719
5Omgivelser og miljø
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand?034913251
25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine?132910298
26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine?043311376
27. Var det godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din?132110896
28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var av god stand?022010798
629. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
Fritidstilbud415639451
Renhold03965158
Inneklima010619766
Mat012045168
730. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen?
Svært misfornøyd2
Ganske misfornøyd3
Både og23
Ganske fornøyd62
Svært fornøyd140
831. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen?
Mye dårligere enn forventet1
Noe dårligere enn forventet27
Som forventet73
Noe bedre enn forventet57
Mye bedre enn forventet76
932. Hva ventet du på forhånd at rehabiliteringsopplegget skulle bety for tilstanden din?
Ingen bedring4
Liten bedring34
Moderat bedring116
Stor bedring75
Jeg skulle bli helt bra3
1033. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsopplegget?
Ikke noe utbytte1
Lite utbytte8
En del utbytte59
Stort utbytte100
Svært stort utbytte56
1134. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende
Ikke noe utbytteLite utbytteEn del utbytteStort utbytteSvært stort utbytte
Din fysiske helse626778433
Din psykiske helse2124716539
Mestre daglige gjøremål918623723
Delta i sosiale aktiviteter721564429
12Tiden etter oppholdet
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor gradIkke aktuelt
35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem?71836512325
36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme?22622321048
37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen?2212239646