PasOpp

Pasienttilfredshetsundersøkelsen viser samlet resultat for de tre siste månedene. Statistikken generes automatisk og viser besvarelsene for de tre siste månedene.

Qresponses
1Om oppholdet
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen?313928201
2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen?01114762
3. Virket institusjonen forberedt da du ankom?03164158
4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet?19313641
25. Hvilke behandlere hadde du kontakt med under rehabiliteringsoppholdet? Du kan sette flere kryss
Fysioterapeut117
Sykepleier105
Idrettspedagog2
Sosionom42
Hjelpepleier7
Ernæringsfysiolog7
Samtaleterapeut (psykolog, psykiater, psykiatrisk sykepleier el.l.)21
Lege86
Ergoterapeut9
Andre14
3Om behandlerne dine
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg?00105652
7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne?0064074
8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor?2274462
9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?0065161
10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)?10013321
11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt?19235035
12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon?1185554
13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt?10145450
14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din?25265432
15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din?22305231
16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det?00186239
17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt?17155936
18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlerne som tok hånd om deg?214154437
19. Opplevde du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning?314274521
4Organisering av hverdagen på institusjonen
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor gradHadde ikke timeplan
20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert?121646485
21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet?1525432617
22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar?5723118412
23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt?039523815
5Omgivelser og miljø
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand?08306020
25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine?11146338
26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine?0255059
27. Var det godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din?02134953
28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var av god stand?01105351
629. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
Fritidstilbud09314629
Renhold36145045
Inneklima515393121
Mat110143754
730. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen?
Svært misfornøyd2
Ganske misfornøyd2
Både og12
Ganske fornøyd39
Svært fornøyd64
831. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen?
Noe dårligere enn forventet8
Som forventet40
Noe bedre enn forventet33
Mye bedre enn forventet37
932. Hva ventet du på forhånd at rehabiliteringsopplegget skulle bety for tilstanden din?
Ingen bedring2
Liten bedring19
Moderat bedring65
Stor bedring30
Jeg skulle bli helt bra2
1033. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsopplegget?
Ikke noe utbytte3
Lite utbytte5
En del utbytte40
Stort utbytte42
Svært stort utbytte29
1134. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende
Ikke noe utbytteLite utbytteEn del utbytteStort utbytteSvært stort utbytte
Din fysiske helse410454216
Din psykiske helse1315353911
Mestre daglige gjøremål57352810
Delta i sosiale aktiviteter69242421
12Tiden etter oppholdet
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor gradIkke aktuelt
35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem?4216141118
36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme?491213221
37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen?3577222