PasOpp

Pasienttilfredshetsundersøkelsen viser samlet resultat for de tre siste månedene. Statistikken generes automatisk og viser besvarelsene for de tre siste månedene.

Qresponses
1Om oppholdet
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen?467642173
2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen?04147586
3. Virket institusjonen forberedt da du ankom?31117395
4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet?213338350
25. Hvilke behandlere hadde du kontakt med under rehabiliteringsoppholdet? Du kan sette flere kryss
Fysioterapeut177
Sykepleier142
Idrettspedagog1
Sosionom44
Hjelpepleier17
Ernæringsfysiolog22
Samtaleterapeut (psykolog, psykiater, psykiatrisk sykepleier el.l.)56
Lege112
Ergoterapeut5
Andre10
3Om behandlerne dine
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg?1288686
7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne?00665111
8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor?14156689
9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?00107393
10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)?15412860
11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt?414308840
12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon?04188773
13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt?13229757
14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din?29358648
15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din?28418048
16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det?052210149
17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt?07308751
18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlerne som tok hånd om deg?413288547
19. Opplevde du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning?416426843
4Organisering av hverdagen på institusjonen
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor gradHadde ikke timeplan
20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert?141981733
21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet?2731794519
22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar?10820237319
23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt?129717918
5Omgivelser og miljø
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand?22459438
25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine?41109472
26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine?63237667
27. Var det godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din?06108179
28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var av god stand?02148471
629. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
Fritidstilbud79426949
Renhold04562111
Inneklima310457847
Mat282051101
730. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen?
Svært misfornøyd6
Ganske misfornøyd1
Både og15
Ganske fornøyd49
Svært fornøyd109
831. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen?
Mye dårligere enn forventet2
Noe dårligere enn forventet19
Som forventet60
Noe bedre enn forventet44
Mye bedre enn forventet55
932. Hva ventet du på forhånd at rehabiliteringsopplegget skulle bety for tilstanden din?
Ingen bedring8
Liten bedring18
Moderat bedring86
Stor bedring64
Jeg skulle bli helt bra3
1033. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsopplegget?
Ikke noe utbytte1
Lite utbytte10
En del utbytte56
Stort utbytte79
Svært stort utbytte37
1134. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende
Ikke noe utbytteLite utbytteEn del utbytteStort utbytteSvært stort utbytte
Din fysiske helse422627216
Din psykiske helse627655816
Mestre daglige gjøremål81846395
Delta i sosiale aktiviteter69424713
12Tiden etter oppholdet
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor gradIkke aktuelt
35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem?3825341123
36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme?772718632
37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen?10101410635