PasOpp

Pasienttilfredshetsundersøkelsen viser samlet resultat for de tre siste månedene. Statistikken generes automatisk og viser besvarelsene for de tre siste månedene.

Qresponses
1Om oppholdet
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
1. Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen?496438172
2. Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen?03106489
3. Virket institusjonen forberedt da du ankom?01107287
4. Er du fornøyd med lengden på oppholdet?57307155
25. Hvilke behandlere hadde du kontakt med under rehabiliteringsoppholdet? Du kan sette flere kryss
Fysioterapeut166
Sykepleier130
Idrettspedagog2
Sosionom50
Hjelpepleier10
Ernæringsfysiolog12
Samtaleterapeut (psykolog, psykiater, psykiatrisk sykepleier el.l.)52
Lege98
Ergoterapeut4
Andre16
3Om behandlerne dine
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
6. Opplevde du at behandlerne hadde omsorg for deg?1296395
7. Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne?00759102
8. Opplevde du at behandlerne tok bekymringene dine på alvor?01125892
9. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?1195994
10. Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)?13715742
11. Tok behandlerne deg med på råd i spørsmål om rehabiliteringsopplegget ditt?210248445
12. Opplevde du at behandlerne var interesserte i din beskrivelse av egen situasjon?00178072
13. Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt?05207567
14. Ga behandlerne deg tilstrekkelig informasjon om tilstanden din?08337946
15. Ga behandlerne deg tilstrekkelig veiledning om hvordan du kan mestre problemer som følger av tilstanden din?09268349
16. Hadde behandlerne tid til deg når du trengte det?02188958
17. Opplevde du at behandlerne samarbeidet godt om rehabiliteringsopplegget ditt?15257752
18. Opplevde du at det var en fast gruppe behandlerne som tok hånd om deg?49315960
19. Opplevde du at behandlerne forberedte deg på tiden etter utskrivning?211416445
4Organisering av hverdagen på institusjonen
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor gradHadde ikke timeplan
20. Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert?001664797
21. Var du fornøyd med timeplanen for aktivitetene dine under oppholdet?0519735616
22. Synes du det tok lang tid før timeplanen var klar?104161810217
23. Fulgte institusjonen opp timeplanen som planlagt?009538023
5Omgivelser og miljø
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
24. Fikk du inntrykk av at institusjonens bygninger og lokaler var i god stand?15329338
25. Var institusjonens lokaler tilrettelagt for behovene dine?21147775
26. Var institusjonens uteområder tilrettelagt for behovene dine?13207165
27. Var det godt utvalg av utstyr til rehabiliteringen din?02126285
28. Fikk du inntrykk av at utstyret som ble brukt i rehabiliteringen din var av god stand?0296980
629. Var følgende tilfredsstillende på institusjonen
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor grad
Fritidstilbud710346248
Renhold01558105
Inneklima15297755
Mat01846112
730. Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen?
Svært misfornøyd7
Ganske misfornøyd6
Både og5
Ganske fornøyd43
Svært fornøyd108
831. Alt i alt, hvordan vurderer du tilbudet du fikk på rehabiliteringsinstitusjonen?
Noe dårligere enn forventet11
Som forventet49
Noe bedre enn forventet43
Mye bedre enn forventet64
932. Hva ventet du på forhånd at rehabiliteringsopplegget skulle bety for tilstanden din?
Ingen bedring2
Liten bedring33
Moderat bedring78
Stor bedring53
Jeg skulle bli helt bra2
1033. Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av rehabiliteringsopplegget?
Ikke noe utbytte1
Lite utbytte7
En del utbytte48
Stort utbytte80
Svært stort utbytte33
1134. Hvilket utbytte har du hatt av oppholdet i forhold til følgende
Ikke noe utbytteLite utbytteEn del utbytteStort utbytteSvært stort utbytte
Din fysiske helse316705719
Din psykiske helse618576220
Mestre daglige gjøremål101245399
Delta i sosiale aktiviteter79434013
12Tiden etter oppholdet
Ikke i det hele tattI liten gradI noen gradI stor gradI svært stor gradIkke aktuelt
35. Laget institusjonen et opplegg for deg som det er mulig å gjennomføre etter at du kom hjem?5817271126
36. Samarbeider institusjonen godt med det lokale tjenesteapparatet etter det du selv kan bedømme?781515333
37. Har du fått tilstrekkelig oppfølging av det lokale tjenesteapparatet etter at du kom hjem fra institusjonen?13597233