Henvisning / inntak

Ønsker du å søke om opphold ved Landaasen, må du henvende deg til din fastlege. Pasienter som skal til rehabilitering etter behandling i sykehus, henvises direkte fra sykehus til institusjonen. Oppholdet dekkes av Helse Sør-Øst med en egenandel på kr 138,- pr. døgn.

Vedrørende elektroniske henvisninger:

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til privat rehabilitering skal sendes elektronisk og kun unntaksvis på papir. Henvisningene sendes til Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst og adresseres ved bruk av Adresseregisteret i Norsk helsenett. Den regionale vurderingsenheten ligger under RKE i virksomheten Sunnaas sykehus HF, men har egen adresse i adresseregisteret. Når du søker i det nasjonale adresseregisteret, skriv "rke" i søkefeltet. Det vises til "Veiledning til utfylling av elektronisk henvisning".

Last ned henvisningsskjemaet

Last ned veiledning til henvisningsskjemaet

Veiledning til utfylling av henvisning - ELEKTRONISK HENVISNINIG

Søknader fra personer bosatt i region Helse Sør-Øst skal sendes til:

Regional koordinerende enhet
Postboks 174
1451 Nesoddtangen
 

Hvis du har spørsmål, kan disse sendes pr. brev til ovennevnte adresse, eventuelt kan du kontakte oss gratis på grønt telefonnummer 800 300 61. Telefonen er betjent alle hverdager mellom klokken 09:00-15:00.

Spørsmål vedrørende tilbudet kan også sendes på e-post til rke@sunnaas.no

Søknader fra personer bosatt i region Helse Nord skal sendes til:

Regional vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
Postboks 1
9038 Tromsø
Tlf.: 7762 7235 / 7766 9434

Søknader fra personer bosatt i region Helse Midt-Norge skal sendes til:

Regionalt henvisningsmottak private rehabiliteringsintitusjoner Midt-Norge (ReHR)
Sykehuset Levanger
Postboks 333
7601 Levanger
Tlf.: 7409 7900 / 7409 7777

Søknader fra personer bosatt i region Helse Vest skal sendes til:

Regional vurderingseining for habilitering og rehabilitering, Helse Vest
Østre Nesttunvei 2
5221 Nesttun
Tlf.: 5591 8540

Ønsker du å komme i kontakt med Landaasen, kan du ringe oss på tlf.: 61 12 40 00, faks: 61 12 40 10 eller sende oss en e-post: inntakskontoret@landaasen.no