Fagkompetanse

 • Leger
 • Sykepleiere
 • Kardiologisk sykepleier
 • Hjelpepleiere
 • Kreftsykepleiere
 • Psykiatrisk sykepleier
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeut
 • Sosionomer
 • Ernæringsfysiolog
 • Psykolog
 • Audiograf

Innleid fagkompetanse

 • Øre-Nese-Hals lege
 • Audiopedagog
 • Ortopediingeniør
 • Psykoterapeut
 • Veileder / coach