Psykiatrisk sykepleier

Psykiatrisk sykepleier inngår i det tverrfaglige samarbeidet i teamene og underviser og veileder individuelt og i gruppe, med fokus på psykisk helse i forbindelse med langvarig sykdom og smertetilstander. Det legges vekt på kognitiv tilnærming.