Psykolog

Psykologen er en del av det tverrfaglige kompetansegrunnlaget for rehabiliteringen ved Landaasen Rehabiliteringssenter.

Psykologen bidrar i rehabiliteringstilbudet med sitt faglige grunnlag i enkelte team med undervisning, gruppearbeid og faglige vurderinger.