Sosionom

Sosionomene inngår i det tverrfaglige teamet ved Landaasen Rehabiliteringssenter.

De vil bistå enkeltpersoner med veiledning og informasjon angående rettigheter og muligheter i forhold til aktuelle lover som Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven. De har fokus på arbeidsevne og vil bistå pasienter med målseting om å fortsette i arbeidslivet, samt veilede i forhold til arbeidsgiver, NAV og andre aktuelle aktører.