Sykepleier

Sykepleierne er en del av det tverrfaglige teamet ved Landaasen Rehabiliteringssenter.

Sykepleierne har bred medisinsk kunnskap og god kompetanse innenfor rehabiliteringsfeltet, og vi legger vekt på at pasientene skal oppleve respekt og trygghet under oppholdet. Vi motiverer og tilrettelegger for at du selv skal ta ansvar for egen rehabilitering, men gir samtidig hjelp og støtte der det er behov.

Ved ankomst vil du få en individuell samtale med sykepleier, hvor vi vil observere og kartlegge videre behov for oppfølging. Sykepleierne gjennomfører pasientsamtaler, undervisning / veiledning individuelt og i gruppe, formidler kontakt med eksterne instanser etter endt opphold, samt utfører medisinskfaglige oppgaver.