Virkemiddel

Vår behandlingsvisjon er å dele kunnskap og skape løsninger. Det forutsetter at du bidrar med dine opplysninger og erfaringer med dine helseplager. Vi skal så godt vi kan bidra med vår kunnskap, tid, rom og motivajon. Sammen skal vi vurdere muligheter, og forhåpentlig finne egnede tiltak, for din helsesituasjon.